Вода (питна, водойм, стічна, інша)

№ з/п Найменування робіт (послуг) Вартість без ПДВ (грн) Вартість з ПДВ (грн)
130 Визначення запаху у воді органолептичним методом 4,85 5,82
131 Визначення присмаку у воді органолептичним методом 4,85 5,82
132 Визначення кольоровості у воді фотоколориметричним методом 34,53 41,44
133 Визначення каламутності у воді фотоколориметричним методом 35,42 42,50
134 Визначення водневого показника у воді потенціометричним методом 46,51 55,81
135 Визначення залишкового хлору у воді титрометричним методом 46,91 56,29
136 Визначення перманганатної окисності у воді титрометричним методом 58,94 70,73
137 Визначення лужності загальної та гідрокарбонатів у воді титрометричним методом 29,50 35,40
138 Визначення карбонатів у воді титрометричним методом 24,32 29,18
139 Визначення хлоридів у воді титрометричним методом 50,37 60,44
140 Визначення аміаку у воді фотоколориметричним методом 29,47 35,36
141 Визначення нітритів у воді фотоколориметричним методом 54,95 65,94
142 Визначення нітратів у воді фотоколориметричним методом 110,39 132,47
143 Визначення заліза у воді фотоколориметричним методом 80,35 96,42
144 Визначення жорсткості загальної у воді титрометричним методом 47,19 56,63
145 Визначення кальцію у воді титрометричним методом 40,05 48,06
146 Визначення магнію у воді розрахунковим методом 10,19 12,23
147 Визначення фтору у воді  фотоколориметричним методом 78,44 94,13
148 Визначення молібдену у воді фотоколориметричним методом 197,98 237,58
149 Визначення кремнію у воді фотоколориметричним методом 70,69 84,83
150 Визначення миш’яку у воді фотоколориметричним методом 260,43 312,52
151 Визначення марганцю у воді фотоколориметричним методом 140,55 168,66
152 Визначення алюмінію у воді фотоколориметричним методом 102,81 123,37
153 Визначення сумарного вмісту калію і натрію у воді розрахунковим методом 20,38 24,46
154 Визначення сульфатів у воді гравіметричним методом 135,19 162,23
155 Визначення сульфатів у воді турбідіметричним методом 107,64 129,17
156 Визначення сухого залишку у воді гравіметричним методом 80,13 96,16
157 Визначення хімічного споживання кисню у воді титрометричним методом 186,22 223,46
158 Визначення розчиненого кисню у воді титрометричним методом 104,39 125,27
159 Визначення біологічного споживання кисню у воді титрометричним методом 204,86 245,83
160 Визначення міді у воді фотоколориметричним методом 109,21 131,05
161 Визначення цинку у воді фотоколориметричним методом 174,82 209,78
162 Визначення хрому у воді фотоколориметричним методом 153,52 184,22
163 Визначення нафтопродуктів у воді гравіметричним методом 370,97 445,16
164 Визначення завислих речовин у воді гравіметричним методом 112,86 135,43
165 Визначення СПАР у воді фотоколориметричним методом 152,32 182,78
166 Визначення поліфосфатів у воді фотоколориметричним методом 128,15 153,78
167 Визначення фосфатів у воді фотоколориметричним методом 129,43 155,32
168 Визначення сульфідів та сірководню йодометричним методом  у воді 107,87 129,44
169 Визначення вмісту заліза методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді 174,75 209,70
170 Визначення вмісту кобальту методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді 174,75 209,70
171 Визначення вмісту кадмію методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді 174,75 209,70
172 Визначення вмісту натрію методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді 174,75 209,70
173 Визначення вмісту магнію методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді 174,75 209,70
174 Визначення вмісту марганцю методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді 174,75 209,70
175 Визначення вмісту хрому загального методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді 174,75 209,70
176 Визначення вмісту міді методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді 174,75 209,70
177 Визначення вмісту свинцю методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді 174,75 209,70
178 Визначення вмісту цинку методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді 174,75 209,70
179 Визначення вмісту нікелю методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді 174,75 209,70
180 Визначення вмісту свинцю у воді методом інверсійної вольтамперометрії 122,14 146,57
181 Визначення вмісту кадмію у воді методом інверсійної вольтамперометрії 122,14 146,57
182 Визначення вмісту міді у воді методом інверсійної вольтамперометрії 122,14 146,57
183 Визначення вмісту цинку у воді методом інверсійної вольтамперометрії 130,40 156,48
184 Визначення вмісту ртуті у воді методом інверсійної вольтамперометрії 194,52 233,42
185 Визначення вмісту йоду у воді методом інверсійної вольтамперометрії 194,55 233,46
186 Визначення вмісту миш’яку у воді методом інверсійної вольтамперометрії 199,08 238,90
187 Визначення хлороформу у воді методом газорідинної хроматографії 121,13 145,36
188 Визначення дибромхлорметана у воді методом газорідинної хроматографії 135,46 162,55
189 Визначення тригалогенметанів (сума) у воді методом газорідинної хроматографії 130,73 156,88
190 Визначення 1,2-дихлоретану у воді методом газорідинної хроматографії 127,58 153,10
191 Визначення тетрахлорвуглецю у воді методом газорідинної хроматографії 130,73 156,88
192 Визначення хлорфенолів у воді методом газорідинної хроматографії 131,73 158,08
193 Визначення трихлоретилену та тетрахлоретилену (сума) у воді методом газорідинної хроматографії 137,03 164,44
194 Визначення фенолу у воді методом газорідинної хроматографії 132,40 158,88
195 Визначення бензолу у воді методом газорідинної хроматографії 130,61 156,73