Вода дистильована

№ з/п Найменування робіт (послуг) Вартість без ПДВ (грн) Вартість з ПДВ (грн)
196 Визначення водневого показника у дистильованій воді потенціометричним методом 46,51 55,81
197 Визначення масової концентрації залишку після випаровування у дистильованій воді 109,67 131,60
198 Визначення масової концентрації речовин, які відновлюють калій марганцевокислий у дистильованій воді 80,14 96,17
199 Визначення масової концентрації цинку колориметричним методом у дистильованій воді 101,35 121,62
200 Визначення масової концентрації свинцю колориметричним методом у дистильованій воді 101,30 121,56
201 Визначення масової концентрації міді  колориметричним методом у дистильованій воді 82,56 99,07
202 Визначення масової концентрації кальцію колориметричним методом у дистильованій воді 80,90 97,08
203 Визначення масової концентрації заліза колориметричним методом у дистильованій воді 82,72 99,26
204 Визначення масової концентрації алюмінію колориметричним методом у дистильованій воді 101,32 121,58
205 Визначення масової концентрації хлоридів колориметричним методом у дистильованій воді 102,54 123,05
206 Визначення масової концентрації сульфатів колориметричним методом у дистильованій воді 80,91 97,09
207 Визначення масової концентрації нітратів  колориметричним методом у дистильованій воді 80,99 97,19
208 Визначення масової концентрації аміаку та амонійних солей  колориметричним методом у дистильованій воді 84,28 101,14
209 Визначення вмісту заліза методом атомно-абсорбційної спектрометрії у дистильованій воді 174,75 209,70
210 Визначення вмісту міді методом атомно-абсорбційної спектрометрії у дистильованій воді 174,75 209,70
211 Визначення вмісту свинцю методом атомно-абсорбційної спектрометрії у дистильованій воді 174,75 209,70
212 Визначення вмісту цинку методом атомно-абсорбційної спектрометрії у дистильованій воді 174,75 209,70