Грунт

№ з/п Найменування робіт (послуг) Вартість без ПДВ (грн) Вартість з ПДВ (грн)
213 Визначення нітратів у ґрунті іонометричним методом 99,49 119,39
214 Визначення нафтопродуктів у ґрунті гравіметричним методом 193,56 232,27
215 Визначення сірководню у ґрунті титрометричним  методом 146,29 175,55
216 Визначення вологості у ґрунті гравіметричним методом 107,69 129,23
217 Визначення обмінного амонію у ґрунті фотометричним методом 144,24 173,09
218 Визначення водневого показника у ґрунті потенціометричним методом 95,42 114,50
219 Визначення сульфат-іона у ґрунті гравіметричним методом 120,00 144,00
220 Визначення хлорид-іонів у ґрунті титрометричним  методом 114,15 136,98
221 Визначення вмісту заліза методом атомно-абсорбційної спектрометрії у ґрунті 185,63 222,76
222 Визначення вмісту кобальту методом атомно-абсорбційної спектрометрії  у ґрунті 185,63 222,76
223 Визначення вмісту кадмію методом атомно-абсорбційної спектрометрії у ґрунті 185,63 222,76
224 Визначення вмісту марганцю методом атомно-абсорбційної спектрометрії у ґрунті 185,63 222,76
225 Визначення вмісту хрому загального методом атомно-абсорбційної спектрометрії у ґрунті 185,63 222,76
226 Визначення вмісту міді методом атомно-абсорбційної спектрометрії у ґрунті 185,63 222,76
227 Визначення вмісту свинцю методом атомно-абсорбційної спектрометрії у ґрунті 185,63 222,76
228 Визначення вмісту цинку методом атомно-абсорбційної спектрометрії у ґрунті 185,63 222,76
229 Визначення вмісту нікелю методом атомно-абсорбційної спектрометрії у ґрунті 185,63 222,76
230 Визначення вмісту кадмію методом інверсійної вольтамперометрії в ґрунті 179,41 215,29
231 Визначення вмісту свинцю методом інверсійної вольтамперометрії  в грунті 179,41 215,29
232 Визначення вмісту міді методом інверсійної вольтамперометрії в ґрунті 179,41 215,29
233 Визначення вмісту цинку методом інверсійної вольтамперометрії в ґрунті 180,48 216,58
234 Визначення масової частки бензолу в ґрунті методом газорідинної хроматографії 164,46 197,35
235 Визначення масової частки толуолу в ґрунті методом газорідинної хроматографії 164,46 197,35
236 Визначення масової частки ксилолів в ґрунті методом газорідинної хроматографії 164,46 197,35