Атмосферне повітря та повітря житлових та громадських приміщень

№ з/п Найменування робіт (послуг) Вартість без ПДВ (грн) Вартість з ПДВ (грн)
239 Визначення вмісту діоксиду азоту в повітрі фотометричним методом 167,75 201,30
240 Визначення вмісту аміаку в повітрі фотометричним методом 105,32 126,38
241 Визначення вмісту ангідриду сірчистого в повітрі фотометричним методом 122,19 146,63
242 Визначення вмісту ангідриду фосфорного в повітрі фотометричним методом 169,20 203,04
243 Визначення вмісту водню хлористого в повітрі фотометричним методом 124,15 148,98
244 Визначення вмісту водню ціанистого в повітрі фотометричним методом 124,93 149,92
245 Визначення вмісту вуглецю оксиду в повітрі електрохімічним методом 96,15 115,38
246 Визначення вмісту кислоти сірчаної в повітрі фотометричним методом 146,11 175,33
247 Визначення вмісту озону в повітрі фотометричним методом 107,40 128,88
248 Визначення вмісту сажі в повітрі колориметричним методом 75,45 90,54
249 Визначення вмісту пилу в повітрі  гравіметричним методом 122,53 147,04
250 Визначення вмісту синтетичних миючих засобів в повітрі фотометричним методом 179,55 215,46
251 Визначення вмісту сірководню в повітрі фотометричним методом 126,27 151,52
252 Визначення вмісту водню фтористого в повітрі фотометричним методом 126,35 151,62
253  Визначення вмісту фенолу в повітрі фотометричним методом 96,75 116,10
254 Визначення вмісту формальдегіду в повітрі фотометричним методом 104,24 125,09
255 Визначення вмісту хлору в повітрі фотометричним методом 117,08 140,50
256 Визначення вмісту заліза в повітрі методом атомно-абсорбційної спектрометрії 191,58 229,90
257 Визначення вмісту кобальту в повітрі методом атомно-абсорбційної спектрометрії 191,58 229,90
258 Визначення вмісту кадмію в повітрі методом атомно-абсорбційної спектрометрії 191,58 229,90
259 Визначення вмісту марганцю в повітрі методом атомно-абсорбційної спектрометрії 191,58 229,90
260 Визначення вмісту хрому загального в повітрі методом атомно-абсорбційної спектрометрії 191,58 229,90
261 Визначення вмісту міді в повітрі методом атомно-абсорбційної спектрометрії 191,58 229,90
262 Визначення вмісту свинцю в повітрі методом атомно-абсорбційної спектрометрії 191,58 229,90
263 Визначення вмісту цинку в повітрі методом атомно-абсорбційної спектрометрії 191,58 229,90
264 Визначення вмісту нікелю в повітрі методом атомно-абсорбційної спектрометрії 191,58 229,90
265 Визначення вмісту ртуті в повітрі методом атомно-абсорбційної спектрометрії 348,69 418,43
266 Визначення вмісту гексану в повітрі методом газової хроматографії 210,63 252,76
267 Визначення вмісту бензину в повітрі методом газової хроматографії 210,63 252,76
268 Визначення вмісту бензолу в повітрі методом газової хроматографії 186,11 223,33
269 Визначення вмісту толуолу в повітрі методом газової хроматографії 186,11 223,33
270 Визначення вмісту ксилолу в повітрі методом газової хроматографії 186,11 223,33
271 Визначення вмісту етилбензолу в повітрі методом газової хроматографії 186,11 223,33
272 Визначення вмісту стиролу в повітрі методом газової хроматографії 186,11 223,33
273 Визначення вмісту ацетону в повітрі  методом газової хроматографії 168,93 202,72
274 Визначення вмісту етанолу в повітрі методом газової хроматографії 196,23 235,48
275 Визначення вмісту метанолу в повітрі методом газової хроматографії 196,23 235,48
276 Визначення вмісту пропанолу в повітрі методом газової хроматографії 196,23 235,48
277 Визначення вмісту ізопропанолу в повітрі методом газової хроматографії 196,23 235,48
278 Визначення вмісту бутанолу  в повітрі методом газової хроматографії 196,23 235,48
279 Визначення вмісту ізобутанолу в повітрі методом газової хроматографії 196,23 235,48
280 Визначення вмісту оксиду азоту в повітрі фотометричним методом 168,59 202,31
281 Визначення вмісту марганцю в повітрі фотометричним методом 160,54 192,65
282 Визначення вмісту свинцю в повітрі фотометричним методом 167,58 201,10
283 Визначення вмісту хрому (VI) в повітрі фотометричним методом 137,98 165,58
284 Визначення вмісту метанолу в повітрі  фотометричним методом 152,05 182,46
285 Визначення вмісту ізопропанолу в повітрі  фотометричним методом 162,20 194,64
286 Визначення вмісту свинцю в повітрі методом інверсійної вольтамперометрії 169,90 203,88
287 Визначення вмісту кадмію в повітрі  методом інверсійної вольтамперометрії 169,90 203,88
288 Визначення вмісту міді в повітрі  методом інверсійної вольтамперометрії 169,90 203,88