Повітря робочої зони

№ з/п Найменування робіт (послуг) Вартість без ПДВ (грн) Вартість з ПДВ (грн)
289 Визначення вмісту азоту діоксиду в повітрі робочої зони фотометричним методом 146,01 175,21
290 Визначення вмісту акрилонітрилу в повітрі робочої зони фотометричним методом 145,56 174,67
291 Визначення вмісту акролеїну в повітрі робочої зони фотометричним методом 147,91 177,49
292 Визначення вмісту аміаку в повітрі робочої зони фотометричним методом 109,61 131,53
293 Визначення вмісту ангідриду сірчистого в повітрі робочої зони фотометричним методом 126,31 151,57
294 Визначення вмісту ангідриду фосфорного в повітрі робочої зони фотометричним методом 152,00 182,40
295 Визначення вмісту ангідриду хромового в повітрі робочої зони фотометричним методом 127,41 152,89
296 Визначення вмісту аніліну в повітрі робочої зони фотометричним методом 123,74 148,49
297 Визначення вмісту ацетону в повітрі робочої зони спектрофотометричним методом 104,78 125,74
298 Визначення вмісту ацетону в повітрі робочої зони газохроматографічним методом 148,80 178,56
299 Визначення вмісту ацетальдегіду в повітрі робочої зони фотометричним методом 133,48 160,18
300 Визначення вмісту бензолу в повітрі робочої зони газохроматографічним методом 199,82 239,78
301 Визначення вмісту ксилолу в повітрі робочої зони газохроматографічним методом 199,82 239,78
302 Визначення вмісту толуолу в повітрі робочої зони газохроматографічним методом 199,82 239,78
303 Визначення вмісту бензолу в повітрі робочої зони фотометричним методом 210,37 252,44
304 Визначення вмісту  ксилолу в повітрі робочої зони фотометричним методом 210,37 252,44
305 Визначення вмісту толуолу в повітрі робочої зони фотометричним методом 210,37 252,44
306 Визначення вмісту бензину в повітрі робочої зони газохроматографічним методом 147,82 177,38
307 Визначення вмісту бутилацетату в повітрі робочої зони  фотометричним методом 152,37 182,84
308 Визначення  вмісту вінілацетату в повітрі робочої зони фотометричним методом 158,81 190,57
309 Визначення вмісту етилацетату в повітрі робочої зони фотометричним методом 152,16 182,59
310 Визначення вмісту бутилацетату в повітрі робочої зони газохроматографічним методом 159,65 191,58
311 Визначення вмісту вінілацетату в повітрі робочої зони  газохроматографічним методом 159,91 191,89
312 Визначення вмісту водню фтористого в повітрі робочої зони фотометричним методом 126,16 151,39
313 Визначення вмісту водню хлористого в повітрі робочої зони  фотометричним методом 123,54 148,25
314 Визначення вмісту водню ціаністого в повітрі робочої зони фотометричним методом 124,91 149,89
315 Визначення вмісту оксиду вуглецю в повітрі робочої зони електрохімічним методом 91,57 109,88
316 Визначення вмісту вуглеводів насичених С1-С10 в повітрі робочої зони газохроматографічним методом 158,64 190,37
317 Визначення вмісту вуглецю чотирихлористого в повітрі робочої зони фотометричним методом 172,51 207,01
318 Визначення вмісту гексаметилендіаміну в повітрі робочої зони фотометричним методом 144,11 172,93
319 Визначення вмісту гексану в повітрі робочої зони газохроматографічним методом 143,22 171,86
320 Визначення вмісту гідразину та його похідних в повітрі робочої зони фотометричним методом 141,14 169,37
321 Визначення вмісту диметилтерефталату в повітрі робочої зони фотометричним методом 132,99 159,59
322 Визначення вмісту дибутилфталату в повітрі робочої зони газохроматографічним методом 178,70 214,44
323 Визначення вмісту диоктилфталату в повітрі робочої зони газохроматографічним методом 178,70 214,44
324 Визначення вмісту диметилформаміду в повітрі робочої зони фотометричним методом 155,82 186,98
325 Визначення вмісту дихлоретану в повітрі робочої зони фотометричним методом 139,44 167,33
326 Визначення вмісту дифенілметандиізоцианату в повітрі робочої зони фотометричним методом 160,36 192,43
327 Визначення вмісту епіхлоргідрину в повітрі робочої зони фотометричним методом 133,70 160,44
328 Визначення вмісту етилацетату в повітрі робочої зони газохроматографічним методом 150,07 180,08
329 Визначення вмісту етилбензолу в повітрі робочої зони газохроматографічним методом 125,60 150,72
330 Визначення вмісту етиленгліколю в повітрі робочої зони фотометричним методом 150,47 180,56
331 Визначення вмісту етилену оксиду в повітрі робочої зони фотометричним методом 149,23 179,08
332 Визначення вмісту етилцелозольву в повітрі робочої зони фотометричним методом 130,01 156,01
333 Визначення вмісту ефіру діетилового в повітрі робочої зони газохроматографічним методом 166,17 199,40
334 Визначення вмісту їдких лугів в повітрі робочої зони фотометричним методом 136,05 163,26
335 Визначення вмісту каніфолі в повітрі робочої зони фотометричним методом 184,54 221,45
336 Визначення вмісту капролактаму в повітрі робочої зони фотометричним методом 152,77 183,32
337 Визначення вмісту карбаміду в повітрі робочої зони фотометричним методом 156,58 187,90
338 Визначення вмісту кислоти ацетилсаліцилової в повітрі робочої зони фотометричним методом 147,17 176,60
339 Визначення вмісту кислоти мурашиної в повітрі робочої зони фотометричним методом 149,65 179,58
340 Визначення вмісту кислоти оцтової в повітрі робочої зони фотометричним методом 139,46 167,35
341 Визначення вмісту кислоти сірчаної в повітрі робочої зони фотометричним методом 142,97 171,56
342 Визначення вмісту кислоти терефталевої в повітрі робочої зони фотометричним методом 165,58 198,70
343 Визначення вмісту кофеїну в повітрі робочої зони фотометричним методом 158,49 190,19
344 Визначення вмісту кремнію діоксиду в повітрі робочої зони фотометричним методом 180,58 216,70
345 Визначення вмісту левоміцетину в повітрі робочої зони фотометричним методом 150,13 180,16
346 Визначення вмісту метилакрилату в повітрі робочої зони фотометричним методом 143,52 172,22
347 Визначення вмісту метилметакрилату в повітрі робочої зони фотометричним методом 167,08 200,50
348 Визначення вмісту мінерального масла в повітрі робочої зони фотометричним методом 122,37 146,84
349 Визначення вмісту натрію гідрокарбонату в повітрі робочої зони фотометричним методом 141,07 169,28
350 Визначення вмісту нітриту натрію в повітрі робочої зони фотометричним методом 141,18 169,42
351 Визначення вмісту натрію хлориду в повітрі робочої зони фотометричним методом 121,85 146,22
352 Визначення вмісту нафталіну в повітрі робочої зони  фотометричним методом 157,09 188,51
353 Визначення вмісту озону в повітрі робочої зони  фотометричним методом 117,15 140,58
354 Визначення вмісту пилу в повітрі робочої зони  гравіметричним методом 109,88 131,86
355 Визначення вмісту сірководню в повітрі робочої зони фотометричним методом 120,70 144,84
356 Визначення вмісту стиролу в повітрі робочої зони газохроматографічним методом 126,72 152,06
357 Визначення вмісту стиролу в повітрі робочої зони фотометричним методом 117,08 140,50
358 Визначення вмісту спирту етилового в повітрі робочої зони фотометричним методом 224,14 268,97
359 Визначення вмісту спирту бутилового в повітрі робочої зони фотометричним методом 224,14 268,97
360 Визначення вмісту спирту метилового в повітрі робочої зони фотометричним методом 224,14 268,97
361 Визначення вмісту спирту пропилового в повітрі робочої зони фотометричним методом 224,14 268,97
362 Визначення вмісту соди кальцинованої в повітрі робочої зони фотометричним методом 110,79 132,95
363 Визначення вмісту спирту етилового в повітрі робочої зони газохроматографічним методом 126,14 151,37
364 Визначення вмісту спирту  бутилового в повітрі робочої зони газохроматографічним методом 126,14 151,37
365 Визначення вмісту спирту метилового в повітрі робочої зони газохроматографічним методом 126,14 151,37
366 Визначення вмісту спирту ізопропілового в повітрі робочої зони газохроматографічним методом 126,14 151,37
367 Визначення вмісту спирту н-пропілового в повітрі робочої зони газохроматографічним методом 126,14 151,37
368 Визначення вмісту спирту н-бутилового в повітрі робочої зони газохроматографічним методом 126,14 151,37
369 Визначення вмісту спирту ізобутилового в повітрі робочої зони газохроматографічним методом 126,14 151,37
370 Визначення вмісту толуілендиізоціанату в повітрі робочої зони фотометричним методом 123,74 148,49
371 Визначення вмісту спирту метилового в повітрі робочої зони  фотометричним методом з хромотроповою кислотою 120,27 144,32
372 Визначення вмісту уайт-спіриту в повітрі робочої зони  газохроматографічним методом 149,08 178,90
373 Визначення вмісту хлору в повітрі робочої зони фотометричним методом 101,81 122,17
374 Визначення вмісту фенолу в повітрі робочої зони  фотометричним методом 100,39 120,47
375 Визначення вмісту формальдегіду в повітрі робочої зони фотометричним методом 102,72 123,26
376 Визначення вмісту циклогексанону в повітрі робочої зони фотометричним методом 186,15 223,38
377 Визначення вмісту алюмінію в повітрі робочої зони фотометричним методом 181,02 217,22
378 Визначення вмісту марганцю в повітрі робочої зони фотометричним методом 150,06 180,07
379 Визначення вмісту ванадію в повітрі робочої зони фотометричним методом 127,68 153,22
380 Визначення вмісту оксиду хрому в повітрі робочої зони фотометричним методом 132,19 158,63
381 Визначення вмісту цинку та оксиду цинку в повітрі робочої зони фотометричним методом 151,39 181,67
382 Визначення вмісту міді в повітрі робочої зони фотометричним методом 160,70 192,84
383 Визначення вмісту нікелю в повітрі робочої зони фотометричним методом 132,08 158,50
384 Визначення вмісту солей нікелю в повітрі робочої зони фотометричним методом 160,05 192,06
385 Визначення вмісту свинцю в повітрі робочої зони фотометричним методом 130,07 156,08
386 Визначення вмісту титану в повітрі робочої зони фотометричним методом 148,65 178,38
387 Визначення вмісту вольфраму в повітрі робочої зони фотометричним методом 134,17 161,00
388 Визначення вмісту молібдену в повітрі робочої зони фотометричним методом 158,77 190,52
389 Визначення вмісту заліза в повітрі робочої зони  фотометричним методом 129,12 154,94
390 Визначення вмісту кадмію в повітрі робочої зони фотометричним методом 202,57 243,08
391 Визначення вмісту кобальту та оксиду кобальту в повітрі робочої зони фотометричним методом 157,12 188,54
392 Визначення вмісту ртуті в повітрі робочої зони фотометричним методом 143,29 171,95
393 Визначення вмісту натрію 2-[(2,6-дихлорфеніл)-аміно]-фенілоцтового (натрію диклофенак) в повітрі робочої зони фотометричним методом 126,23 151,48
394 Визначення вмісту свинцю в повітрі робочої зони методом атомно-абсорбційної спектрометрії 147,71 177,25
395 Визначення вмісту марганцю в повітрі робочої зони методом атомно-абсорбційної спектрометрії 150,15 180,18
396 Визначення вмісту заліза в повітрі робочої зони методом атомно-абсорбційної спектрометрії 153,54 184,25
397 Визначення вмісту нікелю в повітрі робочої зони  методом атомно-абсорбційної спектрометрії 147,70 177,24
398 Визначення вмісту хрому в повітрі робочої зони методом атомно-абсорбційної спектрометрії 145,47 174,56
399 Визначення вмісту хрому в повітрі робочої зони (зварювальний аерозоль) методом атомно-абсорбційної спектрометрії 162,70 195,24
400 Визначення вмісту заліза в повітрі робочої зони (зварювальний аерозоль) методом атомно-абсорбційної спектрометрії 162,70 195,24
401 Визначення вмісту кадмію в повітрі робочої зони (зварювальний аерозоль) методом атомно-абсорбційної спектрометрії 162,70 195,24
402 Визначення вмісту кобальту в повітрі робочої зони (зварювальний аерозоль) методом атомно-абсорбційної спектрометрії 162,70 195,24
403 Визначення вмісту марганцю в повітрі робочої зони (зварювальний аерозоль) методом атомно-абсорбційної спектрометрії 162,70 195,24
404 Визначення вмісту міді в повітрі робочої зони (зварювальний аерозоль) методом атомно-абсорбційної спектрометрії 162,70 195,24
405 Визначення вмісту нікелю в повітрі робочої зони (зварювальний аерозоль) методом атомно-абсорбційної спектрометрії 162,70 195,24
406 Визначення вмісту свинцю в повітрі робочої зони (зварювальний аерозоль) методом атомно-абсорбційної спектрометрії 162,70 195,24
407 Визначення вмісту цинку в повітрі робочої зони (зварювальний аерозоль) методом атомно-абсорбційної спектрометрії 162,70 195,24
408 Визначення вмісту свинцю в повітрі робочої зони методом інверсійної вольтамперометрії 170,20 204,24
409 Визначення вмісту кадмію в повітрі робочої зони методом інверсійної вольтамперометрії 170,20 204,24
410 Визначення вмісту міді в повітрі робочої зони  методом інверсійної вольтамперометрії 170,20 204,24