Фізичні та радіологічні показники

№ з/п Найменування робіт (послуг) Вартість без ПДВ (грн) Вартість з ПДВ (грн)
669 Визначення питомої активності радіонуклідів у продуктах харчування: цезію-137 з використанням гамма-спектрометрів 164,27 197,12
670 Визначення питомої активності радіонуклідів у продуктах харчування: стронцію-90 з використанням бета-спектрометрів 234,26 281,11
671 Вимірювання рівня потужності поглиненої дози зовнішнього гамма-випромінювання та рентгенівського випромінювання в одній точці 102,80 123,36
672 Вимірювання рівня поверхневого забруднення:
бета-випромінювальними радіонуклідами
133,37 160,04
673 Вимірювання рівня еквівалентної рівноважної об’ємної активності радону-222 у повітрі приміщень в одній точці 163,94 196,73
674 Підготовка санітарного паспортана роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання 167,72 201,26
675 Підготовка паспорта радіаційної якості та радіаційного сертифіката 133,28 159,94
676 Визначення постійного шуму в октавних смугах частот та рівнів звуку в дБА (визначення еквівалентних рівнів звуку (шумове навантаження) в одній точці 183,65 220,38
677 Визначення  еквівалентного та максимального рівнів звуку, шумове навантаження за робочу зміну та на територію, безпосередньо прилеглу до житлових будинків, лікарень, санаторіїв тощо непостійних та імпульсних шумів в одній точці 230,31 276,37
678 Визначення рівня шумового навантаження джерел підприємств на селитебну територію в одній точці 416,93 500,32
679 Визначення рівня загальної вібрації або локальної вібрації (корегувальні еквівалентні рівні) в одній точці 463,59 556,31
680 Визначення  рівня напруженості електромагнітного поля промислової частоти, постійного магнітного поля або електростатичного поля (напруженість) в одній точці 136,99 164,39
681 Визначення рівня напруженості електромагнітного випромінювання, щільності потоку енергії в одній точці 136,99 164,39
682 Визначення рівня інфрачервоного випромінювання на одному робочому місці 183,65 220,38
683 Визначення швидкості руху повітря в житлових та виробничих приміщеннях в одній точці 32,98 39,58
684 Визначення вологості повітря в житлових та виробничих приміщеннях в одній точці 32,98 39,58
685 Визначення температури повітря в житлових та виробничих приміщеннях в одній точці 32,98 39,58
686 Визначення  рівня освітленості в одній точці 90,33 108,40