Дезінфекційні послуги

№ з/п Найменування робіт (послуг) Вартість без ПДВ (грн) Вартість з ПДВ (грн)
687 Дезінфекція поверхонь 1 м² 1,84 2,21
688 Дезінфекція води за 1 м³ 26,79 32,15
689 Дезінсекція за 1 м² (вологим методом) 4,67 5,60
690 Дезінсекція за 1 м² (з використанням препаратів на гелевій основі) 2,08 2,50
691 Дератизація за 1 м² (з додатковим використанням механічних засобів) 2,31 2,77
692 Дератизація за 1 м² 1,21 1,45
693 Камерне знезараження речей у пересувній камері за одну обробку (60кг) 221,3 265,56
694 Камерне знезараження речей в стаціонарній камері за одну обробку (60кг) 101,24 121,49
695 Санітарна обробка ураженої педикульозом особи на санітарному пропускнику 24,57 29,48