Вплив іонізуючого випромінювання на організм людини.

В процесі життєдіяльності  людина  постійно зазнає впливу іонізуючого випромінювання від природних джерел  (космічне випромінювання, концентрація радону-222 у повітрі приміщень, природні радіонукліди у будівельних матеріалах і продуктах харчування) та за певних умов  може попадати  під вплив іонізуючого випромінювання від штучних джерел (медичне опромінювання, умови праці пов’язані з ДІВ, радіаційні аварії тощо). Механізм процесів, що виникають у людини під дією іонізуючих випромінювань, надзвичайно складний. Основне значення у них мають продукти, які утворюються внаслідок опромінення і які є хімічно високоактивними. Вони руйнують структуру клітин, тканин та органів і, таким чином, негативно впливають на біохімічні процеси і генетику клітин.

Біологічна дія зростає зі збільшенням  дози опромінення, її потужності, тривалості дії і розміру поверхні, яка зазнає опромінення. Клітини, тканини і органи мають різноманітну чутливість (радіочутливість). В порядку спадання радіочутливості тканини і органи поділяють на 3 групи: 1-ша — усе тіло, статеві залози і червоний кістковий мозок; 2-га — м’язи, щитовидна залоза, жирова тканина, печінка, нирки, селезінка, шлунково-кишковий тракт, легені, кришталик ока або інші органи, які не входять у 1-шу і 3-тю групи; 3-тя група — шкіра, кістки, кисті рук, передпліччя, гомілки і стопи. Чим молодша людина, тим вища її чутливість до опромінення. Дуже чутливий до опромінення плід. Доросла людина у віці 25 років і старше найстійкіша до опромінення.

Серйозною небезпекою для здоров’я є віддалені наслідки, які розвиваються у двох випадках: 1) після перенесеної гострої або хронічної променевої хвороби; 2) внаслідок тривалої дії (інколи протягом десятків років) незначних доз радіації, що перевищують рівень природного фону. Вірогідність віддалених наслідків зростає зі збільшенням добової та річної дози опромінення і залежить від кількості опромінених осіб.

Юридичні та фізичні особи для проведення дозиметричних досліджень по визначенню радіаційного фону та вмісту радону в приміщеннях, для проведення радіологічних досліджень будівельних матеріалів, харчових продуктів, лікарської сировини та інше, можуть звернутися до ДУ «Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» за адресою: м. Харків, Помірки (тел. 315-00-07, 315-00-48).