Джерела іонізуючого випромінювання у житлових приміщеннях та їх вплив на організм людини.

У житлових приміщеннях на людину впливають три основних природних джерела іонізуючого випромінювання: концентрація радону-222 у повітрі приміщень, природні радіонукліди у будівельних матеріалах, з яких побудоване та оздоблене житло, і  природне гамма-випромінювання.

Радон-222- природний радіоактивний газ, продукт розпаду урану, який не має запаху, смаку, кольору, і який у 7,5 раз важчий від повітря. Радон-222 знаходиться у всіх грунтах і породах звідки через отвори та щілини в підлозі будівель потрапляє до житлових приміщень. Накопичується  переважно в приміщеннях цокольних та перших поверхів будівель. Особливо небезпечні  для здоров’я людини продукти розпаду радону-222, які у вигляді аерозолю через дихальні шляхи потрапляють до легенів та можуть спровокувати розвиток раку легень.

Кількість природних радіонуклідів у будівельних матеріалах залежить від  походження та місця видобування сировини. Ефективна питома активність природних радіонуклідів (Аеф) у будівельних матеріалах та будівельній сировині визначається спектрометричними дослідженнями. Залежно від величини  Аеф будівельні матеріали діляться на три класи:

1-й клас (Аеф менше або дорівнює 370 Бк/кг) – використовуються без обмежень;

2-й клас (Аеф більше 370 Бк/кг, але менше або дорівнює 740 Бк/кг) – використовуються для промислового та дорожнього будівництва;

3-й клас (Аеф більше 740 Бк/кг, але менше або дорівнює 1350 Бк/кг) – використовуються в межах населених пунктів для підземних споруд і комунікацій вкритих товщиною грунту не менше 0,5 м де перебування людей складає не більше 50% робочого дня, а також для будівництва доріг, плотин та інших об’єктів де перебування людей складає не більше 50% робочого дня.

Тривалий вплив високоактивних природних радіонуклідів у будівельних матеріалах негативно діє на органи і системи організму людини та може викликати онкологічні захворювання.

Природне гамма-випромінювання у житлових приміщеннях складається в основному з вторинного космічного випромінювання та може змінюватися в залежності від вмісту та активності природних радіонуклідів у будівельних матеріалах, з яких побудоване та оздоблене житло, а також інших факторів навколишнього середовища. Тривалий вплив високої потужності поглиненої  у повітрі дози гамма-випромінювання негативно діє на організм людини та може провокувати розвиток онкологічних захворювань різних органів і систем людини. Потужність поглиненої  у повітрі дози (ППД) гамма-випромінювання визначається методом дозиметрії.

Окрім природних джерел іонізуючого випромінювання в житлових приміщеннях можуть мати місце антропогенні джерела, а саме, рентгенівське випромінювання від діагностичних дентальних рентгенівських апаратів стоматологічних  закладів (кабінетів). З метою захисту населення житлових будинків, в яких існують стоматологічні заклади (кабінети) з рентгенівським обладнанням від іонізуючого випромінювання, Міністерством охорони здоров’я України затверджено наказ №1126 від 22.09.2017 «Про внесення змін до Державних санітарних правил і норм «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур». Вищезазначеним документом передбачено, що адміністрація стоматологічного закладу (кабінету) запроваджує радіаційний контроль.

Інформуємо, що  юридичні та фізичні особи для проведення радіаційного контролю,   радіологічних досліджень будівельних матеріалів, харчових продуктів, лікарської сировини, дозиметричних досліджень з визначення «гамма-фону» та вмісту радону в приміщеннях та інше, можуть звернутися до ДУ «Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» за адресою: м. Харків, Помірки (тел. 315-00-07,   315-00-48).