Медичні відходи : ризики для здоров’я

Із загальної кількості відходів медико-санітарної діяльності приблизно 85% є звичайними безпечними відходами. Решта 15% вважаються небезпечними матеріалами, які можуть бути інфекційними, токсичними або радіоактивними.

Види відходів:

• інфекційні відходи: відходи, які контаміновані кров’ю та іншими рідинами організму, культури і запаси інфекційних агентів в лабораторії (наприклад, відходи після аутопсії або інфіковані тварини в лабораторії) або відходи від пацієнтів інфекційних лікарень, матеріали та обладнання (наприклад, тампони, перев’язувальні матеріали та одноразові медичні пристрої);

• патологічні відходи: тканини, органи або рідини організму людини, частини тіла і заражені трупи тварин;

• гострі предмети: шприци, голки, одноразові скальпелі і леза ,тощо;

• хімічні речовини: наприклад, розчинники для приготування лабораторних проб, дезінфікуючі засоби і важкі метали, що містяться в медичних пристроях (наприклад, ртуть у термометрі, елементи живлення);

• фармацевтичні препарати: прострочені, невикористані і контаміновані ліки і вакцини;

• генотоксичні відходи: вкрай небезпечні, мутагенні, тератогенні або канцерогенні речовини, такі як цитотоксичні ліки, які використовуються для лікування раку, і їх метаболіти;

• радіоактивні відходи: такі, як продукти, контаміновані радіонуклідами, включаючи радіоактивний діагностичний матеріал або радіотерапевтичні матеріали;

• безпечні відходи або звичайне сміття: відходи, які не створюють ніякої особливої біологічної, хімічної, радіаційної або фізичної небезпеки.

Основні джерела медичних відходів :

• лікарні та інші медичні установи;

• лабораторії і дослідницькі центри;

• морги і патологоанатомічні установи;

• лабораторії, де проводяться дослідження і тестування на тваринах;

• банки крові і служби, що виробляють забір крові;

• будинки престарілих.

В Україні поводження з медичними відходами регламентується наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.06.2015 № 325 «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0959-15)

Ці Правила встановлюють загальні вимоги до поводження з медичними відходами в закладах охорони здоров’я з метою попередження їх негативного впливу на життя, здоров’я населення та довкілля і визначають порядок збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення (перероблення), утилізації, видалення, знезараження, захоронення, знищення медичних відходів.

Необхідно знати: використаний медичний інструмент (гострі предмети : голки, шприці, скальпелі та їх леза, ланцети тощо), інші інфіковані відходи несуть потенційну загрозу розповсюдження збудників інфекційних хвороб як в лікарняному середовищі так і поза його межами. Для прикладу, людина, яка травмувалася голкою від інфікованого пацієнта, наражається на ризик інфікування ВГВ, ВГС і ВІЛ на рівні 30%, 1,8% і 0,3% відповідно.

Хімічні та радіоактивні медичні відходи , при недотриманні вимог поводження з ними, можуть забруднювати навколишнє середовище, що в кінцевому підсумку негативно впливає на здоров’я людини.

Отже підвищення інформованості керівників та працівників закладів, де утворюються та утилізуються медичні відходи, впровадження в практику безпечних механізмів поводження з ними , мінімізує негативний вплив медичних відходів на життя і здоров’я населення та довкілля.