Основні шкідливі речовини та фактори, що діють на працівників при проведенні ручного електродугового зварювання.

Зварювання – це процес одержання нероз’ємного з’єднання шляхом встановлення міжатомних зв’язків між зварюваними частинами при їх місцевому або загальному нагріванні, пластичною деформацією або їх спільною дією. Залежно від виду енергії зварювання поділяють на три класи: термічний, термомеханічний та механічний. До термічного класу відноситься  ручне дугове зварювання, що є найпоширенішим видом електрозварювання та застосовується для зварювання м’якої та легованої сталей, чавуну, нержавіючих сталей, у деяких випадках кольорових металів.

Для зварювання використовуються  металеві електроди з покриттям (обмазкою) певного складу  та товщини. До складу обмазки входять стабілізуючі, шлакоутворювальні, розкислювальні, легуючі і інші речовини.

Вибір типу і марки електрода залежить від марки сталі, що зварюється, товщини листа, твердості виробу, температури навколишнього повітря при зварюванні, просторового положення, умов експлуатації звареного виробу й ін.

Електрична дуга відноситься до високотемпературних джерел енергії з температурою близько 60000С, а тому в результаті дії високої температури та енергії вона є  джерелом широкого діапазону шкідливих речовин та факторів, що негативно впливають на працюючих. Основними шкідливими факторами процесу електродугового зварювання є: зварювальний аерозоль, що містить пил, пари і гази (двоокис кремнію, окис заліза, фтористі сполуки, оксид вуглецю, оксиди азоту, озон,  сполуки марганцю,  хрому, нікелю та ін); ультрафіолетове, видиме та інфрачервоне випромінювання; бризки розплавленого металу. Також для електрозварника характерна вимушена та незручна робоча поза.

Найбільш шкідливий вплив надають оксиди марганцю і фтористі з’єднання. Вміст їх у порівнянні з оксидами заліза зазвичай невеликий, однак внаслідок своєї токсичності, вони мають вирішальне значення при виборі типу електродів і покриттів. При всіх видах зварювання утворюються озон і оксиди азоту (головним чином, оксид азоту, а в окремих випадках і діоксид азоту). Озон, оксид азоту та оксид вуглецю мають високу токсичність. Пил, що утворюється при зварюванні, є високодисперсним, кількість частинок діаметром менш 1 мкм, що вражають бронхо-легеневу систему, становить 98 – 99 %. Тривалий вплив зварювального аерозолю може стати причиною таких захворювань, як хронічний бронхіт, пневмоконіоз, бронхопневмонія.

Велика яскравість зварювальної дуги (до 15000 стильб) може викликати ефект засліплення і пошкодження сітківки ока; інтенсивне ультрафіолетове випромінювання призводить до гострого професійного ураження очей – фото – або електроофтальмії, а також може викликати ультрафіолетові опіки незахищеної шкіри. Тривалий вплив променистої енергії зварювальних дуг при недостатньому захисті очей може призвести до розвитку хронічного захворювання органу зору – катаракти.

Радикальним способом оптимізації умов праці зварників може бути впровадження автоматизації зварювальних операцій і застосування робототехніки, де це можливо.

В якості профілактичних заходів щодо попередження  негативного впливу шкідливих речовин обов’язкова наявність та справність на робочому місці систем загальної припливно-витяжної  та місцевої витяжної вентиляції, постійне використання засобів індивідуального захисту, а саме: щитків та масок зі спеціальним склом, яке затримує ультрафіолетове випромінювання, зменшує яскравість дуги та дію інфрачервоного випромінювання, спеціального міцного вогнетривкого захисного одягу та рукавиць, які захищають від потрапляння іскор та бризок металу.

Важливе місце у забезпеченні здоров’я робітників у зварювальному виробництві посідають обов’язкові попередні і періодичні медичні огляди.