Особливості умов праці на поліграфічних підприємствах

Сучасне поліграфічне виробництво є високо механізованим, із застосуванням комп’ютерного набору тексту. Друкування масової ілюстрованої продукції проводиться на машинах глибокого і плоского друку. На зміну старим технологіям з використанням свинцевих сплавів прийшли нові, в яких не використовується свинець, однак, відбувається контакт працюючих з полімерними матеріалами, органічними розчинниками, розчинами електролітів (знежирення, електрохімічне формування металевого покриття циліндра), проявниками, продуктами трансформації компонентів проявників, світлочутливих шарів тощо. Залежно від виду друку використовуються різного роду барвники та розчинники. При глибокому способі друку як розчинник використовується толуол. Змивання фарби з валиків друкованих машин також відбувається за допомогою органічних розчинників: бензину, уайтспириту тощо. При контактному копіюванні, УФ-експонуванні у повітря робочої зони виділяються озон та леткі компоненти копіювальних шарів. У палітурно-брошуровочному виробництві використовується велика кількість автоматизованих комплексів. Обробка друкованої продукції може супроводжуватися забрудненням повітря високими концентраціями паперового пилу і компонентами клеїв різних складів (кістковий, полівінілацетатний, латексний тощо). Сушильні операції сприяють нагріванню обладнання та підвищенню температури повітря до 31°С.

На всіх етапах на працівників поліграфічних ділянок впливає виробничий шум. Шум у поліграфічному виробництві виникає в результаті ударів, під час роботи динамічно неврівноважених механізмів, тертя між елементами робочих поверхонь. Найбільш інтенсивний звуковий тиск створюють рулонні ротаційні і фальцювальні машини, аркушеві ротаційні машини, брошурувально-палітурне обладнання. Високий рівень високочастотного шуму генерують пневмосистеми, які працюють на стиснутому повітрі.

Під час використання механізмів ударної дії різальних, тигельних, плоскодрукарських машин через брак потрібних віброгасильних елементів може генеруватись вібрація, що перевищує нормативні значення. При роботі ремінних передач на стрічках транспортерів внаслідок механічного тертя або на ізольованих поверхнях матеріалів та обладнання внаслідок індукційних процесів можуть накопичуватись заряди статичної електрики. Отже, на організм робітників в умовах поліграфічного виробництва може діяти комплекс несприятливих чинників.
Основні норми та правила щодо обмеження несприятливої дії шкідливих виробничих факторів, зниження ризику розвитку професійних і виробничо-зумовлених захворювань та захисту здоров’я працівників поліграфічних підприємств встановлюють Державні санітарні правила і норми № 3.3.1-176-2011 “Підприємства та організації поліграфічної промисловості”. Зокрема, встановлені порядок та періодичність контролю вмісту хімічних речовин у повітрі робочої зони (в залежності від класу небезпеки речовин, але не рідше 1 разу на рік), додержання допустимих рівнів фізичних факторів виробничого середовища.

Працівники поліграфічних підприємств, зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, підлягають обов’язковим медичним оглядам згідно ст. 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та наказу МОЗ України від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».
Лабораторії ДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ України» атестовані на право проведення робіт щодо дослідження факторів виробничого середовища. Санітарно-гігієнічна лабораторія та лабораторія електромагнітних полів та інших фізичних факторів Центру акредитовані Національним агентством України на відповідність вимогам міжнародних стандартів ДСТУ ІSO/ІЕС 17025:2006 (ІSO/ІЕС 17025:2005) та атестовані Міністерством охорони здоров’я України на право проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища та трудового процесу з метою атестації робочих місць.

Запрошуємо до співпраці всіх виробників поліграфічної продукції та зацікавлених осіб.

Для консультацій та укладання договорів рекомендуємо звертатись до відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень нашого Центру за адресою: м. Харків, Помірки, тел. 315-01-97 або до філій, контактні телефони яких та адреси розташування зазначені на цьому сайті в розділі «Структура».