Особливості умов праці робітників, зайнятих пайкою дрібних виробів сплавами, що містять свинець

Паяльні роботи широко використовуються при виготовленні і ремонті різноманітних виробів. Деякі з них неможливо створити за допомогою будь-яких інших процесів з‘єднання: друковані плати, ювелірні вироби тощо. Паяльні роботи – це процес утворення нероз‘ємного з‘єднання шляхом нагрівання з‘єднуваних матеріалів нижче температури їх плавлення, змочування припоєм, затікання припою в зазор з подальшою кристалізацією. В якості припоїв при пайці використовуються як чисті матеріали, так і різноманітні сплави.

Як і більшість технологічних процесів, паяльні роботи можуть завдавати негативний вплив на організм людини. Джерелами такого впливу є, в основному, допоміжні матеріали: припої та флюси. Негативний вплив на організм людини можуть завдавати також умови виконання технологічного процесу пайки: інфрачервоне випромінювання джерел нагрівання та нагрітих деталей, електромагнітні поля, запиленість та загазованість повітря.

Найбільше розповсюдження при виробництві різноманітних виробів за допомогою низькотемпературної пайки отримала система припоїв олово-свинець (маркування – ПОС). Данні припої застосовуються при пайці сталей, нікелю, міді та її сплавів, в тому числі при пайці мікроелектроніки. Процеси пайки або лудіння олов‘яно-свинцевими і олов‘яно-свинцево-кадмієвими припоями можуть супроводжуватися виділенням токсичних речовин: свинцю і оксиду кадмію. Надходження шкідливих речовин в організм людини в умовах виготовлення і використання припоїв можливе при вдиханні забрудненого повітря, а також з водою та їжею при недотриманні працівниками правил особистої гігієни. Дія свинцю на організм людини полягає в ураженні нервової системи, крові, судин. Кадмій уражає органи дихання, шлунково-кишковий тракт, внутрішні органи, скелетну мускулатуру та кісткову тканину, викликає подразнення шкіри.

Для зменшення негативного впливу зазначених факторів на здоров’я працівників, робочі місця, на яких виконуються паяльні роботи, повинні бути оснащені місцевою витяжною вентиляцією. Робота витяжних установок повинна контролюватися за допомогою світлової та звукової сигналізації, яка вмикається при зупинці вентиляції.

Перед миттям рук звичайними миючими засобами працівникам необхідно обмивати їх 1% розчином оцтової кислоти, для чого в умивальниках слід передбачити бачки з цим розчином.  Прання робочого одягу для осіб, зайнятих паянням, повинні проводитися в спеціалізованих механічних пральнях окремо від решти робочого одягу інших професій. Робочі поверхні столів, ящики для зберігання інструментів і тара, яка використовується на робочих місцях, повинні в кінці кожної зміни очищатися і обмиватися гарячим мильним розчином.

Працівники, зайняті на паяльних роботах, підлягають обов’язковим медичним оглядам згідно ст. 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та наказу МОЗ України від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій». Згідно з п. 3.1 цього наказу власник підприємства повинен організувати лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на робочих місцях працівників.