Про результати радіологічних досліджень харчових продуктів у 2017 році

Органи людини, через які радіоактивні речовини проникають в організм, першими випробовують на собі дію радіації. Наприклад, надходження радіонуклідів через шлунково-кишковий тракт має вкрай важливе значення особливо, коли таке надходження через харчові продукти та воду на радіаційно-забруднених територіях має тривалий характер, внаслідок чого дози внутрішнього опромінення людей, як правило, перебільшують дози зовнішнього опромінення.

Встановлено, що основними харчовими шляхами надходження радіонуклідів в організм є:

1. Рослина – людина.

2. Рослина – тварина – м’ясо – людина.

3. Рослина – тварина – молоко – людина.

4. Вода – гідробіонти – людина.

Перехід радіонуклідів із грунту до рослин залежить від біологічної доступності (розчинності) радіонуклідів, грунтово-кліматичних умов та біологічних особливостей рослин. Високі коефіцієнти переходу характерні для пісчаних та торф’яно-болотистих грунтів. За ступенем концентрації радіонуклідів рослинні продукти розташовуються в такому порядку: боби > картопля > овес > квасоля > гречка > пшениця > просо > ячмінь.

За таким же принципом продукти тваринництва утворюють слідуючий ряд: курятина > свинина > баранина > телятина. Із продуктів тваринного походження критичними за надходженням радіонуклідів до організму є молоко та м’ясо.
За характером накопичення радіонуклідів, основні органи і тканини можна розташувати наступним чином: щитовидна залоза > печінка > нирки > скелет > м’язи.

Слід відзначити, що радіонукліди з досить короткими періодами напіврозпаду не встигають досягти органу, де вони переважно депонуються. Швидко розпадаючись, вони реалізують дозу випромінювання на шляху до нього: це або в органі первинного проникнення, або в кровоносному чи лімфатичному руслах та ін.

Серйозною небезпекою для здоров’я людини є віддалені наслідки, які розвиваються у двох випадках: 1) після перенесеної гострої або хронічної променевої хвороби; 2) внаслідок тривалої дії (інколи протягом десятків років) незначних доз радіації, що перевищують рівень природного фону.

Фахівцями лабораторії електромагнітних полів та інших фізичних факторів ДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ України» у 2017 році було проведено 1660 спектрометричних досліджень зразків харчових продуктів. Перевищень вмісту радіонуклідів 137Cs та 90Sr в досліджених зразках не зареєстровано.

Інформуємо, що юридичні та фізичні особи при наявності у них проблемних питань з радіаційної гігієни та безпеки, а також з питань проведення дозиметричних досліджень з визначення «гамма-фону» та вмісту радону в приміщеннях, проведення радіологічних досліджень будівельних матеріалів, харчових продуктів, лікарської сировини та інше, можуть звернутися до ДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ України» за адресою: м. Харків, Помірки (тел. 315-00-07, 315-00-48).