Про результати радіологічних досліджень будівельних матеріалів

Кількість природних радіонуклідів у будівельних матеріалах залежить від  походження та місця видобування сировини. Ефективна питома активність природних радіонуклідів (Аеф) у будівельних матеріалах та будівельній сировині визначається спектрометричними дослідженнями.   Документом, який нормує вміст природних радіонуклідів у будівельних матеріалах та будівельній сировині є  ГН 6.6.1.-6.5.001-98 «Норми радіаційної безпеки України». Залежно від величини  Аеф будівельні матеріали розподіляються на три класи:

1-й клас (Аеф менше або дорівнює 370 Бк/кг) – використовуються без обмежень;

2-й клас (Аеф більше 370 Бк/кг, але менше або дорівнює 740 Бк/кг) – використовуються для промислового та дорожнього будівництва;

3-й клас (Аеф більше 740 Бк/кг, але менше або дорівнює 1350 Бк/кг) – використовуються в межах населених пунктів для підземних споруд і комунікацій вкритих товщиною грунту не менше 0,5 м де перебування людей складає не більше 50% робочого дня, а також для будівництва доріг, плотин та інших об’єктів де перебування людей складає не більше 50% робочого дня.

Тривалий вплив високоактивних природних радіонуклідів у будівельних матеріалах на органи і системи організму людини має негативну дію та може викликати онкологічні захворювання.

Фахівцями лабораторії електромагнітних полів та інших фізичних факторів ДУ «Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» за 4 місяці 2018 року було проведено 269 спектрометричних  досліджень  зразків будівельних матеріалів та будівельної сировини,  всі  зразки відповідали першому класу.

Інформуємо, що  юридичні та фізичні особи при наявності у них проблемних питань з радіаційної гігієни та безпеки, а також з питань проведення дозиметричних досліджень з визначення «гамма-фону» та вмісту радону в приміщеннях, проведення радіологічних досліджень будівельних матеріалів, харчових продуктів, лікарської сировини та інше, можуть звернутися до ДУ «Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» за адресою: м. Харків, Помірки (тел. 315-00-07,   315-00-48).