РEST – ризики харчових об’єктів

Безпеку і якість харчових продуктів та продовольчої сировини відносять до основних факторів, що визначають здоров’я населення і збереження його генофонду.

В останні роки в Україні спостерігається різке погіршення ситуації щодо безпечності та якості харчових продуктів. Це повязане  насамперед з демонополізацією харчової промисловості, збільшенням обсягів постачань із-за кордону, послабленням відомчого контролю за виробництвом і реалізацією продуктів харчування.

        Відповідно до вимог українського законодавства, оператори ринку, які працюють у сфері виробництва та обігу харчових продуктів, до кінця 2019 року мають розробити, впровадити та застосувати постійно діючі процедури, засновані на принципах міжнародної Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР).

Виконання цих вимог визначене Законом України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». Цим Законом встановлений принципово новий підхід до забезпечення безпечності харчових продуктів. Головною відмінністю нової системи є чітке закріплення відповідальності, яка покладається на операторів ринку харчових продуктів: на виробників, інших суб’єктів господарювання, які транспортують, зберігають, пакують або реалізовують харчові продукти. А головне – він запровадив систему контролю безпечності харчових продуктів на всіх етапах їх виробництва та обігу – «від лану до столу».

Безпека заснована на відсутності загрози шкідливого впливу харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх матеріалів на організм людини. Принцип заходів захисту грунтується відповідно до системи інтегрованого контролю шкідників в рамках вимог НАССР та міжнародного стандарту ISO 22 000. В Україні діє національний стандарт ДСТУ EN 16636:2015 «Послуги щодо боротьби зi шкiдниками. Вимоги та компетенції (EN  16636:2015,IDT)».
Одна із вимог системи  – Pest control (в перекладі з англійської – контроль шкідників) полягає у визначенні контрольно – критичних точок на підприємстві та спостереженні (моніторингу) за ними з метою упередження ризиків їх розповсюдження. Проблемними біологічними видами (шкідниками) визначені природні та синантропні гризуни (особливо пацюки, миші, полівки); різноманітні комахи та членистоногі, в т.ч. мухи (кімнатні, плодові, м’ясні, навозні); комарі, метелики, оси, павуки, свірчки та ін.; комахи-шкідники сировини і матеріалів, шкіряних та хутрових виробів, деревини, борошна, круп та ін.; дикі та синантропні види птахів (горобці, голуби, ворони та ін.); холоднокровні тварини (змії, ящірки, жаби та ін.).

В ході моніторингу у разі виявлення шкідників в контрольно-критичних точках (живоловки, липкі клейові пастки та ін.), на підприємстві необхідно негайно провести винищувальні заходи по дезінсекції або дератизації.

 

З питань укладання договору на проведення робіт з профдезінфекції (дезінфекція, дезінсекція, дератизація) звертайтеся за тел. відділення дезінфектології: 3150143