УФ – опромінювачі, що потрібно знати.

Ультрафіолетові бактерицидні опромінювачі – це пристрої, обладнані бактерицидними ультрафіолетовими лампами, що застосовуються в приміщеннях для знезараження повітря та відкритих поверхонь об’єктів навколишнього середовища з метою зниження рівня обсіменіння патогенними мікроорганізмами- збудниками інфекційних захворювань.

За конструктивною побудовою опромінювачі поділяються на три  групи: відкриті (стельові або настінні), екрановані (настінні, з використанням відбивача), закриті (рециркулятори). Застосовують також комбінацію відкритої  та екранованої бактерицидної лампи  – комбіновані опромінювачі..

Застосовуються ультрафіолетові бактерицидні опромінювачі в лікувально-профілактичних закладах, в приміщеннях з великим скупченням людей. Бактерицидну дію має ультрафіолетове випромінювання з діапазоном довжини хвиль            205-315нм, яке проявляється пошкодженням нуклеїнових кислот, що призводить до загибелі мікробної клітини. Реакція живої мікробної клітини на ультрафіолетове випромінювання не однакова для різної довжини хвиль. Залежність бактерицидної ефективності від довжини хвилі випромінювання називають спектром дії. Більш чутливі до впливу ультрафіолетового випромінювання віруси і бактерії в вегетативній формі (палички, коки). Менш чутливі гриби та найпростіші мікроорганізми. Найбільшу стійкість мають спорові форми бактерій.

Всі приміщення, де розміщені бактерицидні установки, повинні бути оснащені загальнообмінною припливно-витяжною вентиляцією, або мати умови для інтенсивного провітрювання за допомогою вентиляторів (через віконні отвори), що забезпечують одноразовий повітрообмін не більше, ніж за  15 хвилин.

Відкриті опромінювачі призначені  для  знезаражування повітря  тільки у відсутності людей, або при їх короткочасному  перебуванні в приміщенні.

Обов’язковою умовою використання ультрафіолетових бактерицидних опромінювачів, поряд із забезпеченням належних умов знезараження повітря закритих приміщень, є виключення можливості шкідливого впливу на людину надлишкового опромінення, надмірної концентрації озону і парів ртуті.  Ультрафіолетове випромінювання невідчутне для зору людини, оскільки поглинається рогівкою та кришталиком ока. Але, у разі інтенсивного опромінення, викликає типове радіаційне ураження (опік сітківки, опіки шкіри 1 та 2 ступеню).

Орієнтовна кількість відкритих бактерицидних ламп для кожного конкретного приміщення визначається з розрахунку 1Вт потужності бактерицидної лампи на 1 куб. м. об`єму приміщення.

Екрановані пристрої (лампи) для опромінення верхньої частини приміщень плануються з розрахунку 1 пристрій (лампа) номінальною потужністю 30 Вт на 18-20 кв. м. площі приміщення.

Експлуатація бактерицидних опромінювачів повинна здійснюватися  відповідно до вимог, зазначених в паспорті та інструкції з експлуатації. До обслуговування бактерицидних установок не повинен допускатися персонал, який не пройшов інструктаж у встановленому порядку.

Бактерицидні лампи, які відпрацювали гарантований термін служби, зазначений у паспорті по експлуатації (від 3 до 8 тисяч годин), повинні замінюватися на нові. У разі порушення цільності бактерицидних ламп у випромінювачі, повинна бути проведена ретельна демеркуризація приміщення (очищення  від ртуті) із залученням спеціалізованої служби.

Бактерицидні лампи, які вичерпали робочий ресурс, або вийшли з ладу, слід зберігати в металевих скринях в спеціально виділеному окремому приміщенні. Зберігання та утилізація бактерицидних ламп повинна проводитися відповідно до вимог наказу МОЗ України від 08.06.2015 №325 «Про затвердження Державних санітарно – протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами».