Шкідливі та небезпечні фактори, що можуть впливати на працюючих у взуттєвому виробництві

Виробництво взуття є найважливішою складовою легкої промисловості, яке незважаючи на низку проблем, що склалися в сьогоднішніх економічних умовах, залишається перспективною галуззю. За оцінками експертів, ринок взуття та одягу входить до 20 найрозвиненіших ринків України. Застосування науковоємних технологій змінило характер взуттєвого виробництва. Сучасне виробництво потребує висококваліфікованих робітників і, безумовно, вимагає відповідних інвестицій у збереження здоров’я працюючих.

Процес виробництва взуття складається з великої кількості окремих операцій, число яких може становити 300 та більше. Проте основні етапи технології принципово не відрізняються. Взуттєвому виробництву притаманний як комбінований, так і поєднаний вплив факторів виробничого середовища. Пріоритетними чинниками ряду виробничих процесів є шум, локальна вібрація, несприятливий мікроклімат (заготівельний, розкрійний, вирубувальний, складальний цехи). Фізичні фактори в цих цехах поєднуються з високим рівнем запиленості (шкіряний, текстильний, хутровий, картонний пил). У заготівельному та складальному цехах основним шкідливим чинником є хімічне забруднення повітря робочої зони. Сучасне взуттєве виробництво характеризується наявністю в повітрі робочої зони, часто у підвищених концентраціях, надзвичайно небезпечних (I клас) (гексаметилендіамін, хлористий вініл, хлоропрен), високо небезпечних (II клас) (акрилонітрил, диметилтерефталат, формальдегід, хлор тощо), помірно небезпечних (III клас) (вінілацетат, ксилол, стирол, етиленгліколь тощо), мало небезпечних (IV клас) (аміак, ацетон, бензин, окис вуглецю, етилацетат тощо) чинників. Вказані хімічні сполуки можуть здійснювати на працюючих токсичну, канцерогенну та мутагенну дії

Сьогодні в Україні відсутня сучасна нормативна та методична база, яка б регламентувала санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці у взуттєвій галузі. За роки незалежності України у взуттєвій промисловості затверджено лише нормативно-правові акти з охорони праці, які не враховують специфіки взуттєвого виробництва щодо забезпечення безпечних умов праці та регламентування санітарно-гігієнічних вимог до технологічного процесу. Розробка нормативно-методичної бази санітарно-гігієнічної направленості сприяла б зниженню негативного впливу виробничих чинників на здоров’я працівників, обґрунтуванню фактичних рівнів професійного ризику у взуттєвій промисловості та розробці заходів щодо зміцнення та збереження здоров’я працюючих.

         Лабораторії ДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ України» атестовані на право проведення робіт щодо дослідження факторів виробничого середовища. Санітарно-гігієнічна лабораторія та лабораторія електромагнітних полів та інших фізичних факторів Центру акредитовані Національним агентством України на відповідність вимогам міжнародного стандарту ДСТУ ІSO/ІЕС 17025:2006 (ІSO/ІЕС 17025:2005).

Запрошуємо до співпраці представників підприємств, де проводиться виготовлення взуття, та зацікавлених осіб.

Для консультацій та укладання договорів рекомендуємо звертатись до відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень нашого Центру за адресою: м. Харків, Помірки, тел. 315-01-97, 315-01-22 або до філій, контактні телефони яких та адреси розташування зазначені на цьому сайті в розділі «Структура».