Щодо питання резистентності мікроорганізмів до дезінфекційних засобів

Поряд з існуючою резистентністю (стійкістю) мікроорганізмів до антибіотиків (антибіотикорезистентність) набуває широкого розповсюдження резистентність мікроорганізмів до дезінфекційних засобів (дезрезистентність). Щорічне розширення асортименту нових дезінфекційних засобів на ринку України підтверджує актуальність цієї проблеми.

Резистентність мікроорганізмів до дезінфекційних засобів розвивається внаслідок:
– довготривалого використання дезінфекційних засобів із однієї хімічної групи;
– використання занижених концентрацій робочих розчинів дезінфекційних засобів;
– порушення правил збереження, приготування і використання дезінфекційних засобів.

Для попередження формування дезрезистентності необхідно проводити систематичний мікробіологічний моніторинг чутливості госпітальних штамів мікроорганізмів до дезінфекційних засобів, які застосовуються у  закладах охорони здоров’я. За результатами дослідження чутливості мікроорганізмів до дезінфектантів проводиться їх ротація. Ротація здійснюється шляхом заміни дезінфекційного засобу, до якого сформувалася резистентність на дезінфекційний засіб іншої хімічної групи.

Важливим залишається дотримання у закладах охорони здоров’я  правил зберігання і приготування робочих розчинів та режимів використання дезінфекційних засобів.

Отже, при плануванні закупівлі  дезінфекційних засобів необхідно керуватись основними критеріями відбору та застосування препаратів, враховуючи характеристики як препарату, так і об’єктів застосування. Придбавати засоби, які пройшли державну реєстрацію, мають висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, якість продукції підтверджена сертифікатами якості. Дотримуватись вимог щодо їх  зберігання, застосування та утилізації.

Стаття створена за матеріалами медичних видань.